2015.a.

 

 • Kullenga taimla õueala rajatiste rekonstrueerimine
 • Restu vahtkonna tee rekonstrueerimine
 • Urvaste valla tänavate pindamine ja parkla ehitus
 • Konguta kergliiklustee ehitamine
 • Tõrva Päästekomando aed ja platsid
 • Puurmani paisule kalapääsu rajamine
 • Ploomi paisule kalapääsu rajamine
 • Riigimaanteel nr 19204 Mihkli-Oidermaa km 3,0 asuva Veltsa silla ümberehitus terasest torusillaks koos eelneva projekteerimisega
 • Riigimaanteel nr 18111 Kiuma-Peraküla km 1,785 asuva Möksi silla ümberehitus
 • Paganamaa vaatetorni rekonstrueerimine
 • Õppemetskonna töökojahoone soojustamine ja renoveerimine ning laohoone põranda renoveerimine
 • Saru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kääriku väliväljakute projekteerimis- ja ehitustööd
 • Põhimaantee nr 6 Valga-Uulu km 1,092-1,282 jalgratta- ja jalgtee ehitus
 • Lahemaa RP külastustaristu rekonstrueerimise II etapp ja Viitna MKA-l Viitna looduse õpperaja rekonstrueerimine. Oandu telkimisala ja Oandu matkaraja rekonstrueerimine
 • Uue-Antsla rahvamaja sokli soojustamine
 • Läti silla rekonstrueerimine ja Mulgi kraavi silla ehitamine Soomaa rahvuspargis