2007.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Lamba-Anna maaparandussüsteemi tee renoveerimine
 • OÜ Vorites vähikasvatustiigid
 • Leeniste II maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
 • Helme valla teede jooksev remont
 • Riiska reoveepuhastustiikide renoveerimine
 • Otepää Golfi väljaku rajatiste ehitus
 • Räpina poldri regulaatori ja märgala ehitus
 • Siigu ja Kabeli tee jooksev remont
 • Laeva mk teede ja kuivendussüsteemide hooldus
 • Raamsoo oja korrastustööd
 • Tarvastu Gümnaasiumi sillutusriba ehitus
 • Pikasilla puhkeala juurdepääsutee rekonstrueerimine
 • Helme valla teede remont
 • Taure teenistuskeskuse mullatööd
 • Soome II kinnistu teed ja trassid
 • Aru metsakuivendussüsteemi rekonstrueerimine
 • Paanikse metskonna kraavide jooksev remont
 • Nursipalu harjutusväljaku korrastustööd
 • Keeni prügila sulgemine
 • Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimine
 • Keeni Põhikooli staadioni ehitus

 

Veevarustus ja kanalisatsioonitrassid, reoveepuhastid, puurkaevud

 • Riidaja asula puurkaev-pumpla ehitus
 • Tugikeskuse Sinilill sanitaarsõlmede rekonstrueerimine
 • Järve ja Ületee kinnistute sadeveekanalisatsioon ja kanalisatsioonitrassid
 • Holstre-Polli Tervisekeskuse peahoone trasside ehitus
 • Lavassaare reoveepuhasti ehitus
 • Tsirguliina reoveepuhasti ehitus
 • Valgas Kuperjanovi tn 6 kohviku välistrassid, väljak

 Üldehitus

 • RMK Rava metskonna kontorihoone ehitus
 • Paju Pansionaadi sildade taastamine
 • Tarvastu valla Vambola lasteaia  rekonstrueerimine
 • Puka kõlakoja-lava ehitus
 • Pedeli paisjärve rannamaja ehitus

Projekteerimistööd

 • Luha kinnistu projekt
 • Laane tee projekt
 • Söödi tee järelevalve