2002.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • RMK Õisu metskonna Paruni tee rekonstrueerimine
 • RMK Aimla metskonna Kõksi-Tammelaane tee rekonstrueerimine
 • RMK Paanikse metskonna teede rekonstrueerimine
 • RMK Valga metskonna Kõrgepalu tee rekonstrueerimine
 • RMK Orava metskonna tee jooksev remont
 • RMK Valga metskonna Kaldmaa tee rekonstrueerimine
 • RMK Taheva metskonna metsateede hooldus ja remont
 • Uue-Rauksi talutee ehitus
 • Pühajärve pargi kujundamine ja puhketiigi taastamine
 • Helme valla ja Tõrva linna ühisprügila sulgemine
 • Karula valla prügila sulgemine
 • Laatre prügila sulgemine
 • Pedeli paisjärve ehitus

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Valga-Uulu mnt. Tõrva linna kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Hummuli keskasula kanalisatsiooni puhastusseadmete ehitus
 • Iisaku asula reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Tartu linna Vaksali tn.31 kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Türi linna vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Palupera valla reoveepuhastite rekonstrueerimine, imbväljakud
 • Tõrva linna torustikud lõigul Pokardi oja- Veski tn.
 • Taheva Lastesanatooriumi trassid ja veepuhastusseadmed

Projekteerimistööd

 • Kaldmaa tee ehituse ja rekonstrueerimise projekteerimine
 • Ühendustee ehituse projekteerimine
 • Ura tee rekonstrueerimise projekteerimine