2021.a.

 

 • Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine 📷
 • Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine
 • Valga linna Kungla tänava ja Tsirguliina korvpalliväljakute ehitamine
 • Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
 • Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis-ehitustööd
 • Veski spordibaasi kanalisatsiooni ehitamine
 • Räpina linnas Kooli tn kõnnitee ehitamine
 • Priipalu jääksoo veerežiimi taastamine
 • Kauni raba veerežiimi taastamine
 • Alutaguse rahvuspargis Selisoo idaserva veerežiimi taastamine
 • Surva silla ujumiskoha kaldakindlustusrajatise renoveerimine