TUTVUSTUS

 

AS Valmap Grupp on registreeritud 4.juulil 1991.a. ning moodustatud endise EPT maaparandusehituse ja turbatootmise jaoskonna personalist.

Omame pikaajalist kogemust maaparanduses, veetrasside ja kanalisatsioonitrasside ehituses ning põllukuivenduse ja metsakuivenduse alal.

Tegevusalad

 • teede ja platside ehitamine
 • spordirajatiste ehitamine
 • vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasside ehitamine
 • hüdrotehnilised ehitused
 • üldehitustööd
 • ehitiste lammutustööd
 • maaparandustööd
 • turbatootmine
 • kruusa ja killustiku müük
 • autotranspordi teenused
 • metallitööd

Juhipõhimõtted

 • teostada kõik ehitusalased projektid klientide ja tegevusvaldkonna nõuetest lähtudes;
 • kaitsta keskkonda, sh vältida või viia miinimumini kõik võimalikud keskkonnamõjud;
 • kõrvaldada töötervishoiu- ja tööohutuse riskid ning tagada ohutud ja tervislikud töötingimused eesmärgiga ennetada vigastus ja   tervisekahjustusi,
 • tegutseda kooskõlas asjakohaste õigusaktide ja muude kohalduvate nõuetega,
 • juhinduda oma eesmärkide saavutamisel kehtivast juhtimissüsteemist ja parendada seda pidevalt,
 • kaasata töötajaid töötervishoiu- ja tööohutuse küsimuste lahendamisse.