2004.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Halliku metskonna Saare metsakuivendusobjekti rekonstrueerimine
 • Otepää golfiväljaku ehitus
 • Liivaku talu sõnnikuhoidla ehitus
 • Palupera mõisapargi rekonstrueerimine
 • Valga linna Ehituse ABC Valga kpl. laoplatsi ehitus
 • Valga linna T-marketi ja Säästumarketi esiste platside ehitus
 • Linnamäe talu juurdepääsutee ehitus
 • AS Hansa Graanuli piirde ja platsi ehitus
 • Hummuli valla teede remont
 • Kuusemetsa tee remont
 • RMK Paanikse, Valga, Laeva ja Taheva metskondade teede jooksev remont
 • Uniküla-Parve tee rekonstrueerimine
 • Torni tee rekonstrueerimine
 • Jakobi juurdepääsutee ehitus
 • Kärstna pargi tiikide puhastamine
 • Pedeli jõe säästlik majandamine piiriülese koostöö abil
 • Paju hooldekodu tiikide ehitamine
 • Hummuli asula tiikide rekonstrueerimine
 • Valga linna prügila komposteerimisväljak

 

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Puka asula vee ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine
 • Valga linna Kuperjanovi tn 3 ja 5 kaubandushoone välistrasside ehitus
 • Kehtna asula kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
 • Saru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • AS Silva-Agro kommunikatsioonide väljaehitamine
 • AS Ritsu sadeveetrassid ehitus
 • AS Skanholz sadeveetrasside ehitus
 • Tartu linna Metshaldja ja Rannakajaka tn. sadeveetrasside ehitus
 • OÜ Laatre Piim farmi ümbruse korrastamine ja trasside ehitus
 • Kraavi tee kinnistu välistrasside ehitusm
 • Tartu linna Metshaldja ja Rannakajaka tn. sadevee trassid
 • Kiili kooli välistrasside ehitus

 

Projekteerimistööd

 • Kõrgemäe-Salda tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Räätsa-Mati tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Meeksi-Kase tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Kruusaaugu tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Uniküla-Parve tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Turbasilla-Pušanova tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Pahtpää asula sadeveetrasside projekteerimine
 • Ritsu asula sadeveetrasside projekteerimine
 • Kraavi tee kinnistu projekteerimistööd
 • Paanikse metskonna juurdepääsutee projekteerimine