2003.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Ristimäe-Alamõisa tee ehitus
 • Ala-Lepsu tee remont
 • RMK Laeva metskonna Savikoja-Sopi teede II järk
 • RMK Paanikse metskonna Ojapera tee rekonstrueerimine
 • RMK Taheva ja Valga metskonna teede ehitus ja remont
 • Halliku metskonna Saare metsakuivendusobjekti rekonstrueerimine
 • Otepää-Sihva-Kääriku mnt. kraavide kindlustamine
 • RMK Antsla ja Aakre metskonna teede remont
 • Pori-Lõve tee remont
 • Pikassilla-Niguri -Tagametsa tee jooksev remont
 • Nõdevere karjääri rekonstrueerimine
 • Pedeli jõe lammi valgala pinnavete puhastustööd ja eelvoolu süvendus
 • Keeni jäätmekäitlusjaama väljaehitamise II etapp
 • Valga linna prügila komposteerimisväljak
 • Puka valla prügila sulgemine
 • Taheva valla Laanemetsa prügila sulgemine
 • Viljandi prügila moodul viilhalli ja olmehoone ehitus

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Varstu aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja reoveepuhasti ehitus
 • Võhma linna vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus
 • Riidaja asula kanalisatsiooni ja bioloogiliste puhastite korrastus
 • Pühajärve pargi kujundamine ja puhketiigi taastamine
 • Võhma linna reoveepuhasti ehitus
 • Tartu linna Supilinna pargi drenaazi rajamine
 • Ritsu asula veetrasside renoveerimine

Projekteerimistööd

 • Laari tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Metsavahi tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Pikasilla-Niguri-Tagametsa truubi projekteerimine
 • Okkaru tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Kiisa peakraavi ja Pahtapää jõe rekonstrueerimise projekteerimine
 • Jakobi tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Pori-Lõve tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Ala-Loksu rekonstrueerimise projekteerimine
 • Kannusaare tee rekonstrueerimise projekteerimine