2005.a.

 

Maaparandus- ja metsakuivendusobjektid, teede ja platside ehitus ning mullatööd

 • Valga metskonna kuivendustööd ja teede hooldusremont
 • Kolga-Jaani - Leie tee remont
 • Kaavere-Leie tee remont
 • Paanikse metskonna Rudina tee rekonstrueerimine
 • Õisu metskonna Kõrgnõmme-Aru tee rekonstrueerimine
 • Pedeli jõe valgala korrastus
 • Põdrala valla Lõve-Kurvitsa tee
 • Tuula prügila sulgemine
 • Rõuge jäätmejaama rajamine
 • Tõrva linna Tikste tänava mulde rajamine
 • RMK Roosa metskonna Pikamäe kuivendussüsteemi rekonstrueerimine
 • Marja talu tiigid
 • Otepää golfiväljaku ehitus
 • Paanikse metskonna Kuusemetsa tee rekonstrueerimine
 • Laeva metskonna teede remont ja hooldus
 • Kalme paisjärv ja kalakasvatustiigid
 • Valga alajaama rekonstrueerimine
 • Pedeli paisjärve II etapi 3. ja 4. järk
 • Puka valla spordiväljak
 • Lupjamistööd Valga ja Võru maakonnas
 • Valga maaparandusbüroo Raamsoo oja projekt
 • Õru oja uuendustööd
 • Kamara farmi "Laguun" tüüpi sõnnikuhoidla rajamine

Veevarustus ja kanalisatsioonirajatised

 • Valga alajaama rekonstrueerimine-teede ehitus, pinnase- ja drenaazitööd
 • Kilingi-Nõmme jahimaja renoveerimine
 • Laatre asula reoveepuhasti ehitus
 • Lutsu paisjärve sildregulaatori ehitus
 • Varstu asula veepuhastusjaama ehitus
 • Jaama tn. 2 õmblustsehhi renoveerimine Valgas

Projekteerimistööd

 • Kilingi metskonna Vingerja metsaparandussüsteemi projekteerimine
 • Põltsamaa metskonna Kiima metsakuivendussüsteemi rekonstrueerimise projekteerimine
 • Valga metskonna Keeni teede projekteerimine
 • Rudina tee projekteerimine
 • Soe suurfarmi reoveepuhastussüsteemi projekteerimine
 • Vastsemõisa-Keeni tee rekonstrueerimise projekteerimine
 • Raamsoo oja uuendusprojekti koostamine