2017.a.

 

 • Tooma soojaama ülevoolude ning laudteede ja purrete rekonstrueerimine
 • Võõpsu sadama kai rekonstrueerimine
 • Kalliküla tuletõrje-veehoidla rajamine
 • Suusasilla ümbertõstmine, soojaku, mänguväljakute ja aia ehitamine Albu vallas
 • Pärnu Tammsaare Kooli universaalse spordiväljaku ehitamine
 • Rõngus multifunktsionaalse mänguväljaku ehitus 
 • Antsla linna multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine
 • Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Tõrva Õhne jõe korrastamine II etapp
 • Helme koobaste ümbruse ja mõisapargi heakorrastamine
 • Valga Päästekomando välistreppide remonttööd
 • Valga linna Võru tänava lõigus Lõuna tn kuni Laatsi tn sadevete kanalisatsiooni rajamine
 • Tõrva linnas Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus- ja ehitustööd