2019.a.

 

 • Osula küla veemajandusprojekt
 • Jämejala kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine
 • Käo tee ja Metsavenna tee rekonstrueerimine
 • Nigula LKA poollooduslikele kooslustele ligipääsude rajamine
 • Kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine - Põlvamaa (RMK)
 • Nigula LKA poollooduslikele kooslustele ligipääsude rajamine
 • Meelva jääksoo veerežiimi taastamine
 • Ohepalu soode veerežiimi taastamine
 • Holdre teede rekonstrueerimine
 • Tõrva-Roobe valgustatud kergliiklustee ehitamine
 • Kruusateede remont Tõrva vallas
 • Sangla peakraavil ja Väiso peakraavil kraavikaevetööde tegemine 
 • Tõrva Päästekomando hoone remonttööd
 • Tõrva Haigla hoone peasissekäigu remonttööd
 • Ulila ujuvkai ja paadisilpi ehitustööd