• Aheru maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
  • Abja-Paluoja reoveepuhasti rekonstrueerimine
  • Laashoone luhtade ligipääsude rajamine 
  • Rubina soo veerežiimi taastamine
  • Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine
  • Osula küla veemajandusprojekt
  • Valga linna Võru tänava taastusremont