• Tooma soojaama ülevoolude ning laudteede ja purrete rekonstrueerimine
 • Võõpsu sadama kai rekonstrueerimine
 • Laashoone luhtade ligipääsude rajamine 
 • Jõgeveste TTP-270 maaparandussüsteemi rekonstrueerimine. Peatöövõtja Lemminkäinen Eesti AS
 • Suusasilla ümbertõstmine, soojaku, mänguväljakute ja aia ehitamine Albu vallas
 • Rubina soo veerežiimi taastamine
 • Pärnu Tammsaare Kooli universaalse spordiväljaku ehitamine
 • Kuremaa reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Helme koobaste ümbruse ja mõisapargi heakorrastamine
 • Tõrva Õhne jõe korrastamine II etapp
 • Valga Päästekomando välistreppide remonttööd
 • Tõrva linnas Vanamõisa järve sildade ja hüppetorni parandus- ja ehitustööd