AS Valmap Grupp on registreeritud 4.juulil 1991.a. ning moodustatud endise EPT maaparandusehituse ja turbatootmise jaoskonna personalist.

Omame pikaajalist kogemust maaparanduses, veetrasside ja kanalisatsioonitrasside ehituses ning põllukuivenduse ja metsakuivenduse alal.

Põhitegevuseks on olnud :

 • truupide rajamine
 • sildade rajamine
 • mitteriigiteede ehitus
 • paisjärvede ehitus
 • tiikide ehitus.

Tegeleme kuivendussüsteemide, hüdrotehniliste ehitiste, mitteriigimaanteede, keskkonnakaitse ja turbatootmise väljakute projekteerimise ja maaparandustööde ehitusjärelvalvega.

Töölepinguteni oleme valdavalt jõudnud riigihangete võitmisega või siis alltöövõtulepingute sõlmimisega suurte projektijuhtimise firmadega. Komplekteeritavad ehitusmaterjalid tarnime tuntud firmadelt, kellega on välja kujunenud pikaajalised koostöösuhted.

AS Valmap Grupp juhtpõhimõtted on:

 • teostada kõik ehitusalased projektid klientide ja tegevusvaldkonna nõuetest lähtudes;
 • kaitsta keskkonda, sh vältida või viia miinimumini kõik võimalikud keskkonnamõjud;
 • kõrvaldada töötervishoiu- ja tööohutuse riskid ning tagada ohutud ja tervislikud töötingimused eesmärgiga ennetada vigastus ja tervisekahjustusi,
 • tegutseda kooskõlas asjakohaste õigusaktide ja muude kohalduvate nõuetega,
 • juhinduda oma eesmärkide saavutamisel kehtivast juhtimissüsteemist ja parendada seda pidevalt,
 • kaasata töötajaid töötervishoiu- ja tööohutuse küsimuste lahendamisse.