• Räpina Ühisgümnaasiumi staadioni ehitamine
  • Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine
  • Valga linna Kungla tänava ja Tsirguliina korvpalliväljakute ehitamine
  • Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
  • Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis-ehitustööd
  • Veski spordibaasi kanalisatsiooni ehitamine
  • Räpina linnas Kooli tn kõnnitee ehitamine
  • Priipalu jääksoo veerežiimi taastamine
  • Kauni raba veerežiimi taastamine
  • Alutaguse rahvuspargis Selisoo idaserva veerežiimi taastamine
  • Surva silla ujumiskoha kaldakindlustusrajatise renoveerimine