• maaparandustööd, maaparandustööde ehitusjärelvalve
  • hüdrotehnilised ehitused
  • inertmaterjalide ja turba kaevandamine, esmatöötlemine, frees- ja kütteturba tootmine
  • keskkonnakaitserajatiste, turbaväljade, teede ja sildade projekteerimine ning ehitus
  • tiikide, paisjärvede ja veehoidlate ehitus
  • amortiseerunud ehitiste lammutustööd
  • ehitus, ehitusjuhtimine, üldehitustööd, kanalisatsiooni- ja vesivarustustööd
  • turbatootmine
  • autotranspordi teenused
  • metallitööd